Om föreningen

Gilleråsens samfällighetsförening handlägger vägarna inom områdena Tandåliden, Gilleråsen, Flatfjällsåsen och Kvillan. Detta innebär att vi sörjer för att vägarna är i bra skick under barmarkstiden samt för snöröjningen under vinterhalvåret.

Föreningsstämman hålls som regel på långfredagens eftermiddag.

Historik

Under 60-talet byggdes en del mindre stugor i området Tandåliden och Gilleråsen. I och med att Gilleråsvägen byggdes ut till sin nuvarande sträckning började under tidigt 70-tal den verkliga utbyggnaden av områdena Kvillan, Nya Gilleråsen och Tandåliden. 1975 startades på initiativ av Lars-Erik Jehrén en vägförening för att i första hand samordna snöröjning av vägar och stuginfarter.

Arbetet med att bilda en Samfällighetsförening påbörjades med fastställande av andelstal för de olika fastigheterna. 1985 bildades nuvarande Gilleråsens Samfällighetsförening vars grunder går ut på att förvalta föreningens vägnät på ett bra sätt så att framkomligheten är god under årets alla perioder.

Föreningen har dessutom handlagt frågor om snöröjning av stugornas infartsparkeringar, skotertrafik i föreningens grönområden, kabel-TV samt förmånliga elenergikontrakt.

Nya områden som tillkommit sedan starten är Jossivägen, Sammilsvägen, Åsstigen och Flatfjällsområdet (Tranvägen, Dundervägen och Näbbvägen).