Biltrafik inom området

Hastigheten på samtliga föreningens vägar är begränsad till 30 km/h. Vissa vägar har försetts med farthinder för att verkligen hålla nere hastigheten. Vänligen kör försiktigt och visa hänsyn!

Skid & Badbussen

Skid & Badbussen drivs av SkiStar och är gratis man man har ett giltigt liftkort. Bussen trafikerar Gilleråsvägen i båda riktningarna med flertalet hållplatser utefter vägen. Enligt tidtabellen går bussarna en gång i timmen under dagtid i båda riktningarna. Dessutom finns vissa kvällsturer.

Sophantering

Brännbara hushållssopor, glasförpackningar och komposterbart matavfall i papperspåsar (påsar finns att hämta vid miljöstationen) skall lämnas i behållare på de olika miljöstationerna som finns placerade vid Gilleråsvägens båda infarter från Fjällvägen. En mer komplett sorteringsanläggning finns i Tandådalen, mitt för kyrkans parkering.

Icke brännbart material t.ex. vitvaror, TV-apparater, byggskrot, plåt- och ölburkar etc. får inte ställas vid sidan av containern på miljöstationerna utan skall transporteras till Sälens Återvinningscentral som ligger strax efter avtagsväg till Gubbmyren vid rondellen till Lindvallen. För öppettider och övrig information, se Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB.

Infartsplogning

Varje fastighetsägare svarar själv för snöröjning av sina stuginfarter. För vägnätet har föreningen tecknat ett längre kontrakt om snöröjning med Sälens Lastmaskiner AB. I kontraktet finns också en uppgörelse om fasta priser för 4 st olika typer av stuginfarter. Vi rekommenderar samtliga medlemmar att använda Sälens Lastmaskiner AB för att vi på sikt ska kunna förhandla oss till ännu bättre priser.

De fastighetsägare som önskar förändra sina uppgörelser om infarterna måste själva ta direkt kontakt med

Sälens Lastmaskiner AB
Hans Tors
Lispasätra 53
780 67 Sälen
Tel: 070-654 27 54

Kabel-TV

Vissa fastigheter inom området har kabel-TV, men detta är inget som hanteras av samfälligheten.

Bredband

Under 2017/2018 anslöts ett antal fastigheter till fiber via Telia. Samfälligheten gav tillstånd för grävarbetet och genomförde besiktning när det var klart. Samfälligheten hanterar inget vad gäller framtida anslutningar eller leverans av tjänster, så alla sådana frågor hänvisas till Telia.